Rijkskweekschool Amersfoort 1961 - 1966

ReünieReünie Rijkskweekschool 1961 - 1966

Actueel


  De foto’s van de reünie zijn nu online! Klik in de linker kolom op de button 'Foto's'.


  Helaas hebben meerdere oud-klasgenoten laten weten 20 mei niet aanwezig te zijn: Han van Coeverden, Elizabeth Hartgers, Rob Grotenhuis, Hanneke van der Horst, Jeanne Lablans en Rinus Gaasbeek, Peter van Calck.


  Het programma: we ontmoeten elkaar om 14.00 uur in restaurant Pallas-Athene in de Krommestraat in Amersfoort. Om 16.00 uur maken we een rondvaart en na afloop daarvan eten we gezellig met elkaar in voornoemd restaurant.


  De datum voor de reünie is inmiddels bekend. Aangezien Elly Arrindell van 18 - 25 mei in Nederland is, ligt het voor de hand om te kiezen voor zaterdag 20 mei 2006.


  Als locatie gaat tot nu toe de voorkeur uit naar Amersfoort.


  Eind oktober is er aan het speuren naar oud-klasgenoten een eind gekomen: iedereen is gevonden! Een groot compliment aan Oetse is wel op z’n plaats!
Rondzendmailtjes van Oetse


Eibergen, 4 mei 2006

Beste mensen

Nog eventjes en het is zo ver. Dagen vliegen voorbij en de reünie komt er aan. Nog even een herinnering en een overzicht wie we allemaal kunnen verwachten.
Allereerst komt mevrouw M. (Maja) de Beer naar Amersfoort; het lijkt haar heel erg leuk om oud-leerlingen te ontmoeten. Dit geldt eveneens voor de heer R. (Ruud) Otto; hij zal ook van de partij zijn. Echter, beiden zullen niet aanschuiven in het restaurant.

Verder kunnen we rekenen op de komst van:
Karl van der Gijp, Eddie Gijtenbeek met eega, Nico Bot met eega, Jan Lips met eega, Jaap ter Haar, Cees en Aag van Es, Dick Boom, Maruscha Gaasenbeek, Marijke van Leeuwen, Oetse Oosterveld met eega, Chi Long Cheong met ??, Elly Arrindell met ega en Astrid Vos.

Bert van Hoeijen verkeert in omstandigheden dat hij op voorhand niet kan zeggen of hij wel of niet komt. We wachten wel af.
Peter van Calck heeft op het laatste moment afgezegd, vanwege een optreden in het buitenland. Jammer, maar niets aan te doen.

Ondanks dat niet iedereen, door wat voor omstandigheden, aanwezig kan zijn, lijkt het me zeer interessant om klasgenoten na.... 40 jaar weer eens te ontmoeten, bij te praten, op de nostalgische toer ? weet je nog wel ? Een hernieuwde kennismaking!!

Groeten vanuit de Achterhoek,

Oetse Oosterveld
Eibergen

E-mailadres: oetse[at]dutchsmvfriends.nl


Let op: bovenstaand e-mailadres is beveiligd tegen spam!
Nadat het mailtje is opengeklikt, moet je handmatig de [at] veranderen in een apestaartje!


Eibergen, 4 april 2006

Beste mensen

De tijd vliegt, zo ook komt de datum van ons treffen naderbij. Een weerzien na vele jaren. Helaas zal niet iedereen van de partij zijn; omstandigheden noodzaken soms een afwezigheid. Gelukkig komen ondanks de afwezigheid van sommigen toch nog 16 oud klasgenoten.
Van Jan Lips heb ik enkele gegevens gekregen, die vertaald zijnde, het volgende ’programma’ weergeven.

Ons eerste treffen vindt plaats in restaurant Pallas-Athene, gelegen in de Krommestraat, waar we vanaf 14.00 uur terecht kunnen. Iedereen kan dan zelf het e.e.a. bestellen. Onder het genot van een kopje koffie, thee, frisdrankje o.i.d. hebben we dan een ’hernieuwd’ kennismaken.

Na deze vast verrassende eerste begroetingsceremonie, lopen we naar de dichtbij zijnde aanlegplaats voor de rondvaartboot, die voor ons klaar ligt voor een rondvaart van ongeveer 45 minuten door een deel van de Amersfoortse grachten, waarvan ik zeker weet dat velen van ons die nooit bevaren hebben. Het vertrek is gepland om 16.00 uur.

Na afloop gaan we terug naar het restaurant Pallas-Athene voor een drankje en een hapje eten. (prijsindicatie incl. drankjes 40 euro p.p.).

Na afloop van dit ongetwijfeld gezellige samenzijn zullen misschien hernieuwde contacten gelegd zijn, die vooruit kunnen lopen op andere aktiviteiten of bijzonderheden, hetgeen een plezierige terug- en vooruitblik teweeg kan brengen. We zien dan wel hoe e.e.a. zal verlopen.

Betreffende de parkeergelegenheden het volgende. In de Koestraat is een parkeergarage, verder staat overal veelvuldig aangegeven waar parkeermogelijkheden zijn. Tenslotte op verzoek van de restaurateur: op hoeveel gasten kan gerekend worden i.v.m. tafelreservering etc. etc. Willen jullie dit aan mij doormailen?

Vooruitblikkend op een gezellige, leuke, vrolijke, spontane happening op zaterdagmiddag 20 mei, groet ik jullie allen vanuit het Eibergse.

Oetse Oosterveld


Eibergen, 16 februari 2006

Beste mensen

Alhoewel het nog even duurt voordat het 20 mei is, is het toch wenselijk te weten op hoeveel oud-klasgenoten gerekend mag worden.

Het is namelijk zo, dat een rondvaart door de grachten van Amersfoort, duur ongeveer 45 minuten, van te voren moet worden gereserveerd, gezien de grote belangstelling hiervoor. Volgens de laatste gegevens die ik van Jan Lips heb ontvangen, zijn er nog drie startmomenten beschikbaar, nl. 12.00 uur en 16.00 uur en 17.00 uur.
Mede vanwege het feit dat niet iedereen centraal in ‘den lande’ woont, lijkt een starttijd van 16.00 uur het meest geschikt.

Diverse mogelijkheden om daarna ergens een hapje te gaan eten zijn voldoende aanwezig. Er zijn verschillende eethuisjes/restaurants, evenals een gemeenschappelijk verzamelpunt voor een hernieuwde kennismaking. Hierover krijgen jullie nog nader een berichtje.
Waar het mij omgaat is, dat ik graag wil weten hoeveel mensen er komen, zodat het e.e.a. betreffende de rondvaart vastgelegd kan worden.

Ik zou dan ook graag z.s.m. een reactie van jullie willen ontvangen.
Met vriendelijke groet,

Oetse Oosterveld


Eibergen, 12 december 2005

Beste klasgenoten

Zoals iedereen begrepen zal hebben zijn alle toenmalige medestudenten van de kweekschool in Amersfoort opgespoord. Er hebben al leuke contacten en gesprekken plaats gevonden, zelfs met Chi Long Cheong en Elly Arrindell op Curaçao.

Uit diverse uitlatingen kan opgemaakt worden dat men het leuk vindt om na zoveel jaar een reünie te houden, hetgeen toch wel een teken is van positieve belangstelling naar elkaar toe. Dat toch een enkeling misschien zal denken, nu nog een reünie na zoveel jaar, zou best kunnen, maar dan zeg ik was dan zelf op het idee gekomen om zoiets op touw te zetten, zoveel werk is het niet.

De website die Marijke opgezet heeft, geeft reeds enigszins weer hoe het eruit zou kunnen zien als iedereen zijn/haar ’curriculum vitae’, vergezeld met enige afbeeldingen niet alleen uit het verleden, maar ook uit het hedendaagse naar haar toestuurt, dan hebben we een kans elkaar niet voorbij te lopen en vinden we elkaar op de reünie terug. We hoeven dan geen naambordjes op te spelden. Men wordt dan ook uitgenodigd haar het e.e.a. toe te zenden.

Dan de reünie. Zoals bekend zal deze op 20 mei 2006 plaats vinden in Amersfoort. Elly is in die periode in Nederland en zal graag van de partij zijn evenals Chi Long, die ook te kennen heeft gegeven aanwezig te zullen zijn en het heel erg leuk zou vinden elkaar weer eens te ontmoeten. Welnu, ik stel me het volgende voor:

Omstreeks het middaguur onder het genot van een kop koffie een treffen, een hernieuwde kennismaking ergens in de stad; vervolgens een wandeling naar de plek waar de voormalige Kweekschool heeft gestaan. De school staat er niet meer, maar toch is het een gebied waar vele voetstappen van ons gezet zijn.
Aansluitend hierop een rondvaart, die ongeveer 45 minuten duurt en ter afsluiting een gezamenlijk etentje. Wie dan nog wat anders wil, prima, ga je gang.

Van Jan Lips heb ik een goed adres gekregen en heb naar het e.e.a. geïnformeerd. Een standaard menu: 27,50 euro p.p. Boothuur voor max. 44 personen: 128 euro. Eventueel enkele hapjes met een glaasje aan boord: 10 euro p.p. (gegevens verstrekt door restaurant ’t Madammeke).

Het kan natuurlijk ook uitgebreider, maar wanneer iedereen van plan is om te komen, moet je je reiskosten daar natuurlijk ook nog bijtellen. De kosten van het geheel worden door iedereen zelf gedragen (kosten boothuur worden per deelnemer omgeslagen).

Dan natuurlijk de hamvraag: wie het leuk vindt, die komt; niet leuk??? niet komen!! Ook het gegeven, ”kom ik alleen of neem ik mijn wederhelft mee”, speelt hier en daar een rol. Ik kan me voorstellen dat de partners er misschien ? wat bijhangen. Daar staat tegenover: je hebt een &rsquoklankbord’ met wie je kunt napraten over deze dag. Bekijk zelf maar wat je doet.

Verder zou het fijn zijn het e.e.a. te vernemen: wat men ervan vindt en op hoeveel mensen gerekend mag worden.

Tenslotte wens ik iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig, maar vooral gezond 2006 toe.

Met vriendelijke groet,

Oetse Oosterveld


Eibergen, 2 november 2005

Beste mensen

Iedereen is gevonden. Cees van Es met Aag (Anita Grondman) zijn ook weer terug op het honk in Dirkshorn. Het heeft even wat geduurd voordat ik Hanneke van der Horst kon traceren. Ze heet nu mevrouw Van Rooy en woont in Heerlen.

Het is fijn dat iedereen nu opgespoord is. Diegenen die geen internet hebben, krijgen dit schrijven per post thuisgestuurd.

Zoals aangegeven op de website ligt het in de bedoeling om op 20 mei 2006 een reünie te houden in Amersfoort, waarbij de invulling van dit gebeuren nog open is. Voor mijzelf heb ik reeds een idee daarover en stel me zo het volgende voor.
Om te beginnen een ontmoeting ’ergens’ onder het genot van een kop koffie o.i.d.. Vervolgens een gezamenlijke rondvaart door de grachten van Amersfoort en ter afsluiting een gezamenlijk etentje ook ’ergens’.
Het is zomaar een gedachtenspinsel, je moet ergens mee beginnen. Andere ideeën, graag, prima, laat het weten. Tochtje met een botter? Prima, ook goed. Jaap zal daar vast voor kunnen zorgen. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat de kosten voor eigen rekening zijn.
Ook werd de vraag gesteld of je alleen komt of met eega. Persoonlijk ben ik er wel voor in om je wederhelft mee te nemen. Vaak doe je bijna alles, zoniet alles samen. Een ’klankbord’ is wel fijn om over het e.e.a. nog eens na te kunnen praten.

Dan het ’grote boek’ dat Marijke van Leeuwen-Blanken op internet heeft gezet.
Het zou heel erg fijn zijn als iedereen een invulling hieraan gaat geven; enige ’voorzetten’ zijn reeds gegeven, mogelijk helpt dit anderen over de streep. Het is interessant te weten hoe het zo met iedereen gelopen is. Tenslotte hebben we een aantal jaren met elkaar opgetrokken en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat zo af en toe de gedachten wel eens terug gaan naar vroeger: hoe zal het met die of die gaan?

Tot zover dit rondschrijven. Met vriendelijke groet,

Oetse Oosterveld


Eibergen, 28 september 2005

Beste mensen, oud-klasgenoten

De afgelopen tijd is Marijke van Leeuwen-Blanken erg druk geweest om samen met haar kinderen een geweldige site op het internet te zetten, waar iedereen zijn/haar bijdrage aan kan toevoegen. Foto’s zijn opgediept en te voorschijn gehaald voor zover er foto’s waren van deze groep en het resultaat mag er wezen. Jullie worden dan ook uitgenodigd om deze te vervolmaken, zodat er een ’geweldig leuk’ boekwerk ontstaat.

Ik heb contact gehad met de heer Otto en met de heer Verkruijsse, die mij nog wat aanvullende gegevens verstrekte van nog niet opgespoorde oud-klasgenoten. Ook vertelde de heer Verkruijsse mij dat mevrouw De Beer nog leeft. Ik zal eerdaags met haar contact opnemen.

Op dit moment ben ik nog op zoek naar Hilly Abrahamse, Hanneke van der Horst, Han van Coeverden, Maruscha Henssen, Anita Grondman, Chi Long Cheong en Nico Bot.
Van Cees van Es heb ik het telefoonnummer en het laatst bekend zijnde telefoonnummer van Maruscha ook, maar tot op heden geen gehoor. Elly Arrindell gaat/is op zoek naar het adres van Chi Long Cheong op Curaçao.
Mocht er aanvullende informatie zijn, laat het dan weten; het zou diverse speuraktiviteiten kunnen vergemakkelijken.

Van twee oud-klasgenoten heb ik een bericht ontvangen van twee verkeerd weergegeven telefoonnummers, waarvoor mijn excuus.
Terecht werd de opmerking geplaatst dat ik m’n bril moest poetsen. It was very misty here.

De reünie-site is te vinden op: www.reunie.overtuin.net.

Bekijk hem maar en vul het aan tot een geweldig spektakel; dat mag wel na zo’n 40 jaar.
Marijke en kinderen heel hartelijk dank voor deze geweldige opzet.

Met vriendelijke/klassikale groet,

Oetse Oosterveld


Eibergen, 22 september 2005

Beste mensen, oud-klasgenoten

De afgelopen dagen hebben e-mails en telefoongesprekken ertoe bijgedragen, dat we bijna de hele oude klas van de Rijkskweekschool voor onderwijzers/essen aan de Herenstraat 4 te Amersfoort hebben teruggevonden. Uitgaande van twee foto’s die op de site staan van Schoolbank en met behulp van oud-klasgenoten is het nagenoeg gelukt iedereen op te sporen, waarbij de term ’reünie’ bij iedereen een positieve weerklank vond en men er wel ’zin’ in had.

Hoe e.e.a. in het vat gegoten gaat worden en gestalte gaat krijgen, laat ik in eerste instantie aan jullie creatieve inbreng over. Ik heb daar zelf wel een gedachte over, maar ik geef graag eerst ’de beurt’ aan een ander.

Wel geef ik jullie alvast de adressen van onze oud-studiegenoten zodat, al naar gelang de behoefte, het adressenbestand weer ’ge-updated’ en aangevuld kan worden en mogelijk kan leiden tot nieuwe contacten.
Cees van Es, tot op heden niet bereikbaar, zal ook weten waar Anita Grondman vertoeft. Elly Arrindell (juiste adres komt nog) gaat op zoek naar Chi Long Cheong, die ook op Curaçao zit.

Verder ontbreken nog Maruscha Henssen en Han van Coeverden, beiden toen woonachtig in Soest en Nico Bot. (Putten o.i.d.)??
Verder was er nog een Hanneke ......; zij kwam uit Zeist en een Hilly Abrahamse. Mocht e.e.a. niet kloppen of er is nog iemand vergeten, laat het dan weten.

Wanneer de reünie gaat plaatsvinden ligt nog volledig open (misschien volgend jaar april/mei??) evenals de vraag: een reünie met/zonder aanhang.
Ik wacht jullie reacties wel af.

Met vriendelijke groet,

Oetse Oosterveld


Naar boven                     Terug naar de homepage